top of page

Chakrajärjestelmä – Tietopaketti Sinulle

Päivitetty: 28. elok. 2023


Mitä chakrat ovat ja miksi ne ovat niin oleellinen tekijä ihmisen hyvinvoinnissa?Ihanaa, että sinut on ohjattu juuri tämän tietopaketin äärelle! 😊 Kuvailen nyt yhden mielenkiintoisimmista työkaluistasi henkisen ja fyysisen hyvinvointisi kehittämiseen. Nimittäin oman chakrajärjestelmäsi.


*Huomioithan, että chakrojen eli energiakeskusten toimintaa ei ole vielä tieteellisesti pystytty todistamaan - kuten ei myöskään esim. tietoisuutta. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei chakroissa olisi mitään perää. On nimittäin paljon asioita, joita tiede ei vielä kykene selittämään.


Nauti tämä artikkeli avoimin mielin, pala kerrallaan ja kaikessa rauhassa, vaikkapa teekupposen kanssa. Tietoa nimittäin tulee nyt ja urakalla!


Miten chakrat toimivat?


Energiakeskusten muinainen perinne


Käytännössä jokainen sivilisaatio ihmiskunnan historiassa on etsinyt tapoja löytää henkisiä totuuksia ja näkyvän maailman ylittävää kaikkiallista viisautta. Rauhoittuminen ja sisäiseen maailmaan sukeltaminen on ollut avain niin itämaisiin, shamanistisiin kuin länsimaisiinkin mystisiin traditioihin. Saatatkin yllättyä kuullessasi, että meditaatio on ollut osa myös muinaiskristillistä rukousperinnettä!


Tutkittuani yleisimpiä mystisiä traditioita yllätyin kuitenkin eniten siitä, kuinka samankaltaisia nämä hengelliset perinteet ovat eri kulttuureissa olleet. Jokainen hengellinen traditio on nimittäin alkanut shamanismista ja tätä kautta saatujen yliluonnollisten kokemusten hakemisesta. Ajan saatossa nämä opit ovat kehittyneet järjestelmällisiksi uskonnoiksi, filosofioiksi ja mystisiksi koulukunniksi.


Ymmärtääksemme ihmisen sisäistä energiarakennetta ja sen yhteyttä maailmankaikkeuteen otamme käytännön esimerkin taolaisesta filosofiasta. Taolaisen opin kulmakivi, Tao te ching opettaa meitä kolmesta universaalista energiasta; ching (fyysinen energia), chi (henkinen energia) ja shen (hengellinen energia). Taolaisessa meditaatiossa fyysinen energia jalostetaan henkiseksi energiaksi ja henkinen energia hengelliseksi energiaksi. Tämä on myös ihmisen oman sisäisen jalostumisprosessin kaava!


Kun pureksimme tuota taolaisen perinteen osoittamaa kaavaa, huomaamme miten todenmukainen se on myös länsimaiselta katsantokannalta. Olemmehan tottuneet luokittelemaan olemuksemme fyysiseen kehoon, mieleen ja (jossain, mahdollisesti, ehkä) lymyilevään hengelliseen ulottuvuuteen.


Harmi vain, että olemme tottuneet pitämään näitä piirteitämme toisistaan erillisinä.


Mutta erillisiä ne eivät tosiaankaan ole.


Moderni länsimainen lääketiede on todennut ihmisen ruumiin ja mielen olevan niin linkittyneitä toisiinsa, että niiden tarkkaa rajaa on käytännössä mahdotonta määrittää. Miksi placebo saattaa olla joskus tehokkaampi kuin sairauden hoitoon suunniteltu lääkitys? Miksi koemme ahdistuksen fyysisinä tuntemuksina? Miksi juuri liikunta ja ruokavalio ovat parhaita tapoja pitää myös mielemme virkeänä?


Ja entäpä jos kokeilet itse seuraavaa: Seiso tai istu ryhdikkäästi suorassa ja sano itsellesi jämäkästi: ”Olen itsevarma. Olen voimakas.” Huomaat heti, miten olosi muuttuu varmemmaksi. Voit myös kokeilla laskea leukaasi alas, katsoa hiljaa lattiaan ja sanoa itsellesi: ”Minä en kelpaa”. Eikö olekin masentavaa?


Tämä olikin ensimmäinen harjoitus mielen ja kehon yhteyden löytämiseen. Kerronkin sinulle nyt, miten chakrajärjestelmä liittyy tähän kaikkeen ja miten sen kanssa kannattaa toimia!


Mitä ovat chakrat?


Chakrajärjestelmän ABC


Kuten äsken mainitsinkin, ovat mieli ja keho yhtä. Saatat olla jo tietoinen myös hengellisen energian vaikutuksesta elämässäsi tai otat vasta ensiaskeleitasi henkisellä polulla. Ei syytä huoleen. Tämä ohjeistus toimii niin vasta-alkajalle kuin kokeneellekin meditoijalle!

Tästä lähtien kuvaan tätä fyysisen kehon, mielen ja hengen muodostamaa kokonaisuutta energiakehoksi.


Energiakehomme on alati päällä oleva järjestelmä, joka on yhtä kuin sinä itse. Sinä siis olet yhtä kuin energiakehosi!


Energiakehossamme virtaa niin fyysisen ulottuvuuden energiaa (mm. sähköimpulssit, hengitys, verenkierto), henkistä energiaa (mieli, ajatukset, tunteet) kuin hengellistä energiaa (hengelliset kokemukset, selväaistiminen, rakkaus). Riippumatta siitä tiedostatko nämä energian eri muodot, ne virtaavat koko ajan kehossasi, varpaista päälakeen.


Energiakehossasi sijaitsee seitsemän päächakraa eli energiakeskusta, jotka ovat sijoittuneet tasaisin välein selkärankasi ja pääsi alueille. Tällä tavoin ne ovat myös olennainen osa keskushermostoa ja niiden kautta voit stimuloida niin fyysistä kuin mentaalistakin kehoasi. Voit ajatella niiden olevan kuin seitsemän patoa, jotka on aseteltu jokeen. Mikäli ne kaikki ovat kiinni, ei vesi virtaa. Mikäli ne kaikki avataan, kulkee vesi koko joen matkalta täydellä voimallaan.


Harmonia löytyykin siitä, että kaikki päächakrat ovat tasapainossa eikä mikään niistä ole jumissa tai yliaktiivinen.


Päächakrojen lisäksi kehossamme on tärkeitä sivuchakroja mm. jalkapohjissa, kilpirauhasessa ja päässä. Meillä on myös kehomme ulkopuolisia chakroja joiden kautta yhdistymme niin maailmankaikkeuteen kuin Äiti Maahan. Keskitymme nyt kuitenkin seitsemään päächakraan. Niiden balansointi nimittäin tasapainottaa myös nuo ”vähemmän tärkeät” chakrat!


1. Juurichakra


Nähdäkseni juurichakra on koko energiakehon tärkein chakra. Tärkein nimeomaan siksi, että yhdistyt Maa-planeettaan juurichakrasi kautta ja koska se määrittää monia peruselintoimintojasi.

Juurichakra sijaitsee häntäluun päässä ja on tätä kautta yhteydessä jalkoihin. Voitkin ajatella, että tämän chakran kautta juurrut Maahan, aivan kuin puun juuret lähtisivät tästä chakrasta jalkojesi kautta kohti Maan ydintä. Juurichakran väri on kirkkaan rubiininpunainen ja sen kautta tapahtuva energiavirta on tunnettavissa niin häntäluun päässä kuin välilihassakin.


Juurichakran avaaminen toimii perustana koko energiakehon kunnolliselle toiminnalle. Tämä värähtelytaajuudeltaan matalin chakramme nimittäin on se ensimmäinen portti tai pato, jonka kautta energiamme virtaavat. Mikäli juurichakramme on tukossa, olemme pelokkaita ja jokapäiväinen elämä ahdistaa meitä. Pelon, ahdistuksen ja toivottomuuden tunteet ovat suoraan linkitettävissä juurichakran tukoksiin. Suomenkielinen ilmaisu ”pelko p*rseessä” ei ole lainkaan sattumaa!


Toimiva ja auki oleva juurichakra on suoraan yhteydessä siihen, miten kykenemme täyttämään fyysiset perustarpeemme. Otetaan esimerkkinä maallinen omaisuus ja siihen liittyvä turvallisuuden tunne. Näen näiden tekijöiden olevan suoraan yhteydessä tähän chakraan. Mikäli meillä on katto pään päällä ja ruokaa jääkaapissa, ovat fyysiset perustarpeemme turvatut ja tällöin juurichakrakin on tasapainoisessa tilassa. Mikäli koemme elävämme puutteessa tai muun fyysisen uhan alla, koemme alitajuiset pelkomme juurichakran kautta. Tämä toimii myös toisinpäin: Mikäli avaat juurichakrasi, koet automaattisesti olevasi turvassa, suojassa ja ravittu.


Tästä opimmekin sen, että vaikka ulkoiset tapahtumat voivat vaikuttaa energiakehoomme, voimme vaikuttaa myös omaan maailmaamme ja kokemuksiimme chakrojamme tasapainottamalla!2. Sakraalichakra


Sakraalichakramme sijaitsee selkärangan alanikamien tasolla, noin kämmenen mitan navan alapuolella. Se on suoraan yhteydessä virtsaneritykseen, seksuaalisiin toimintoihin ja ennen kaikkea tunteisiimme. Harmoninen sakraalichakra on väriltään kirkkaan oranssi ja useimmiten terveen sakraalichakran omaavan henkilön tunnistaa tasapainoisesta tunne-elämästä sekä terveestä mutta toista ihmistä kunnioittavasta seksuaalisesta itsevarmuudesta.


Tasapainoinen sakraalichakra auttaa ihmistä pysymään sekä omien että muiden ihmisten tunnemyrskyjen yläpuolella mutta samalla käsittelmään omia tunteitaan niitä kieltämättä tai niihin liikaa tarttumatta. Tukossa oleva sakraalichakra sen sijaan aiheuttaa alentunutta itsetuntoa, masennusta ja seksuaalielämän sekä virtsanerityksen häiriöitä. Mikäli sakraalichakra on yliaktiivinen, on ihminen tällöin seksuaalisesti yliaktiivinen ja usein myös kontrolloimattomien tunteiden valtaama.3. Solar plexus


Solar plexuksemme sijainnin löydämme jo nimensä avulla suoraan anatomian oppikirjasta. Tämä chakra nimittäin sijaitsee ristiselkämme kohdalla, pallean alla. Tämä väriltään keltainen chakra on sisäinen aurinkomme ja ottaa nimensä mukaisesti vastaan auringon energiaa.


Omien tutkimusteni mukaan käsittelemme solar plexuksen kautta egoamme, loogista ajatteluamme, minäkuvaamme ja itsevarmuuttamme. Jumiutunut solar plexus aiheuttaa riittämättömyyden tunnetta, loputtomia (usein negatiivisia) ajatusketjuja ja yleistä voimattomuutta. Ei ole ollenkaan sattumaa, että jännittävissä tilanteissa juuri vatsamme menee sekaisin.


Ylikorostunut ja liian aktiivinen solar plexus sen sijaan tekee ihmisestä yli-itsevarman, pöyhkeän ja manipuloivan. Havaintojeni mukaan juuri tämä chakra on suurin tekijä siinä, miten kohtaamme toisia ihmisiä ja kuinka kohtelemme heitä! Se, kuinka käytämme valtaa toisiin ihmisiin onkin suoraan yhteydessä Solar plexuksen toimintaan.


Tasapainoinen ja harmoninen solar plexus onkin ensiarvoisen tärkeä tekijä niin meditaation kuin fyysisessä ulottuvuudessa tapahtuvan kanssakäymisemme kannalta. Kun solar plexus toimii normaalisti, pystymme irtautumaan egomme kapeista ajatuslabyrinteistä ja kehittymään henkisenä olentona. Samalla pysymme vireänä ja iloisena kaamoksenkin keskellä ja sosiaaliset kontaktimme tapahtuvat terveessä ja kaikkia osapuolia piristävässä hengessä.4. Sydänchakra


…eli minun lempparini 😊


Ennen kuin menemme romantiikan pariin, palaan vielä Tao the chingiin. Kuten mainittua, koostumme fyysisestä (keho), henkisestä (mieli) ja hengellisestä (sielu) energiasta. Sydänchakra on energiakehomme keskipiste ja juuri tämä chakra toimii keskuksena ja porttina kaikille yllä mainituille energian muodoille.


Mutta takaisin romantiikkaan! Ja anatomiaan…


Kuten chakran nimestä voi päätellä, sijaitsee neljäs päächakra sydämessä ja se on linkittynyt samaan vertikaaliseen pisteeseen selkärankaamme yläselän keskiosassa. Ja kuten arvata saattaa, toimii sydänchakra portaalina niin maalliselle kuin henkisellekin rakkaudelle. Tämän chakran kautta rakkauden energia virtaa energiakehossamme, oli kyseessä sitten ihastuminen, äidinrakkaus, rakkaus luontoa kohtaan kuin universaali rakkausenergiakin, johon vaikkapa reikihoidossa käyneet ovat tutustuneet.


Tasapainossa oleva sydänchakra uskaltaa sekä antaa että vastaanottaa rakkautta kaikissa muodoissaan mutta harmonia auttaa myös fyysistä sydänlihasta ja verenkiertoelimiä. Tukkiutunut sydänchakra estää meitä kokemasta rakkautta ja vastaavasti yliaktiivinen sydänchakra tekee meistä yli-innokkaita maailmanhalaajia ja saatamme tällöin unohtaa omat rajamme muita palvellessamme.5. Kurkkuchakra


Näin olemmekin päässeet ensimmäiseen puhtaasti hengellistä energiaa välittävään chakraan. Onko sinusta koskaan tuntunut siltä, että kun pitäisi puhua avoimesti ja kertoa asiat niin kuin ne ovat, meneekin pala kurkkuun ja joudut kakistelemaan?


Tämä johtuu siitä, että totuus asuu kurkkuchakrassa. Tämä kirkkaan turkoosinsininen chakra sijaitsee kurkussamme, aataminomenan kohdalla. Kaikki verbaalinen, taiteellinen ja telepaattinen viestintämme toimii kurkkuchakran avulla ja tehokas kurkkuchakra onkin samalla mitä paras valheenpaljastin!


Voidaankin sanoa, että kurkkuchakra on kommunikaatiomme keskus ja mitä paremmin tämä chakra toimii, sitä paremmin uskallamme sanoa asioita ääneen ja puhumme totta. Toimiva kurkkuchakra on myös yhteydessä alitajuntaamme sekä kosmokseen. Mikäli sinulla on luovia kykyjä musiikin, kirjallisuuden tai kanavoinnin muodossa, annathan kurkkuchakran toimia tämän energian välittäjänä!6. Otsachakra (kolmas silmä)


Nyt ollaankin jännän äärellä. Useimmat traditiot kuvailevat kolmannen silmän avaamista eräänlaiseksi initiaatioksi tai kypsymisriitiksi. Tämän chakran avattuamme meissä vapautuu portaali toisiin todellisuuksiin ja voimme valjastaa selväaistilliset kykymme. Nimensä mukaisesti otsachakra sijaitsee otsassamme ja on yhteydessä aivojemme käpylisäkkeeseen. Kolmas silmä on kirjaimellisesti silmä, joka näkee hengelliseen ulottuvuuteen. Tämä chakra värähtelee indigon värin taajuudella.


Erilaiset psykedeeliset huumausaineet stimuloivat käpylisäkkeen toimintaa ja moni onkin avannut kolmannen silmänsä hallitsemattomasti näiden aineiden avulla. Ongelmaksi tässä muodostuu se, että useimmat kokeilijat eivät ole tasapainottaneet alempia chakrojaan ja tällöin huumausaineen aiheuttamat, yli ymmärryksen menevät kokemukset voivat olla traumaattinenkin kokemus.


Yliaktiivisena kolmas silmä voi aiheuttaa häiriöitä tavalliseen elämään keskittymisessä. Mielesi voi saada liiallisesti kosmisia näkyjä ja viestejä ja tasapainoilu ”luonnollisen” ja ”yliluonnollisen” maailman välillä voi sekoittaa päätä. Muina oireina mainittakoon migreeni, nenäverenvuoto ja uniongelmat. Onkin tärkeää hallita tämän chakran toimintaa ja rajoittaa sitä tarpeen vaatiessa. Meidän ei tarvitse kuitenkaan missään tapauksessa pelätä kolmannen silmän avaamista vaan sen tuomat näkökulmat auttavat meitä havainnoimaan tavallistakin elämää universaalien periaatteiden kautta!7. Kruunuchakra


Alamme olla valmiita. Olemme tulleet viimeiseen ja korkeavärähteisimpään chakraan.


Kruunuchakra sijaitsee päälaella ja sen tehtävänä on yhdistää meidät maailmankaikkeuteen ja ennen kaikkea ykseyteen. Kuten tähän asti läpikäydyt chakrat, myös kruunuchakra noudattaa spektrin värejä ja hienovärähteisimpänä se välittää violettia energiaa. Kaikessa yksinkertaisuudessaan kruunuchakra on viimeinen portti matkalla kohti kosmista tietoisuutta.


Koska tämä chakra värähtelee huomattavasti arkitajuntaamme korkealla taajuudella, on sen ominaisuuksia joskus hankalaa kuvata sanoin. En voi myöskään kuvata kruunuchakran avautumisen tuottamaa valtavaa euforian ja seesteisyyden tunnetta! Mikäli meditoija on saanut kaikki alemmat chakransa auki ja avaa lopuksi kruunuchakransa, voi nähdä koko kehonsa kimaltelevan sateenkaaren väreissä, täydellisessä harmoniassa itsemme ja maailmankaikkeuden kanssa. Tämän ihanampaa kokemusta en voi kuvitella!chakrajärjestelmä


Kiitos, että syvennyit tähän tietopakettiin. Toivon, että sait tästä työkaluja jokapäiväiseen elämääsi ja henkiselle tiellesi.


Mutta mitä ovatkaan nuo värähtelytaajuudet joista kerroin pitkin tätä tietopakettia?


Seuraathan blogiani – Tulevissa kirjoituksissani vien sinut syvälle värähtelytaajuuksien maailmaan!


Mutta sitä ennen haluaisin kertoa, mikä menetelmä auttaa sinut chakrojesi äärelle kaikista tehokkaimmin…


Tämä menetelmä on nimittäin meditaatio!


Meditaatio on tehokkain, nopein ja yksinkertaisesti paras tapa vaikuttaa energiakehoosi ja tasapainottaa chakrojasi!


Olen kehittänyt sinua varten 8D-meditaatiot™.


Tämä Suomen ensimmäinen 8D-meditaatio-ohjelma on suunniteltu juuri sinulle, joka haluat syventyä meditoinnin maailmaan ja saada oikeasti aikaan tuloksia.


Liittyessäsi Meditate With Martta -jäseneksi:


 • Saat rajoittamattoman käytön ohjattuihin 8D-meditaatioihin™ (arvo 299€)

 • Saat 24-sivuisen Aito Minä harjoituskirjan (arvo 29,99€)

 • Muutat käsityksesi meditoinnista - ja opit nauttimaan siitä!

 • Saat ohjeistuksen meditoinnin aloittamiseen

 • Pystyt vihdoinkin keskittymään meditaatioihin

 • Pääset nauttimaan aisteja kutkuttavasta 8D-äänimaailmasta

 • Pääset tehokkaasti kehittämään henkistä hyvinvointiasi

 • Kehität tietoisuustaitojasi eli metakognitiotasi

 • Pääset vaikuttamaan tiedostamattomaan mieleesi (yli 95% ajatuksista syntyy sieltä)

 • Opit tekemään meditoinnista kestävän rutiinin

 • Saat uusia meditaatioita joka kuukausi

 • Opit lisää meditoinnista ja sen monista hyödyistä


Lue lisää 8D-meditaatioista™ ja jäsenyydestä painamalla tästä.


chakrat ja meditaatio

P.S. Mietitkö miten meditointi kannattaa aloittaa? Täältä löydät 8 vinkkiäni siihen >>

Comments


bottom of page